Ademtherapie

Individuele ademtherapie

Bij de Westerse manier van ademen ligt de nadruk op de inademing. Je ‘haalt’ adem naar binnen. De yoga adem legt de nadruk op de uitademing. Je kunt iets niet goed vullen als het niet eerst helemaal leeg is gemaakt. De meeste ademoefeningen beginnen daarom met een langzame en rustige uitademing. Op het einde van de uitademing kunnen de buikspieren door zich samen te trekken ook meehelpen om de longen zo volledig mogelijk te ledigen. Hoe dieper je kunt uitademen, hoe groter de hoeveelheid verse lucht die binnen kan komen en hoe zuiverder de lucht is, die in aanraking komt met de oppervlakte van de longblaasjes. Het doel van de meeste ademtechnieken is om de longcapaciteit te vergroten.

We kunnen drie soorten adem onderscheiden:

de buikadem
de borstkasadem in de flanken
de sleutelbeenadem of hoge adem

De volledige yoga adem is een combinatie van deze drie en vormt de ideale adem.

Een belangrijk onderwerp bij het beoefenen van Pranayama en ademtherapie is het zich bewust worden van de ademruimtes en het openen ervan. Adem is net als water, het stroomt overal naar toe waar er plaats is. Als mensen het (te) druk hebben , is dat ook letterlijk wat er in het lichaam gebeurt. Door de druk van binnen (gedachten en gedachtepatronen) en de druk van buitenaf (prestatiedruk, werkdruk) worden de ruimtes in het lichaam verkleind, zodat er letterlijk te weinig ruimte is om gemakkelijk en diep door te kunnen ademen. Dit heeft als gevolg dat er benauwdheid kan ontstaan, kortademigheid of hyperventilatie. Door middel van de Pranyama oefeningen leer je de ruimtes in het lichaam te openen met als resultaat meer adem in het lichaam en meer energie.

Het doel van de adembeheersing is niet een onnatuurlijke manier van ademen. Integendeel, je wordt je juist bewust van hoe onnatuurlijk je ademhaling over het algemeen is. Innerlijke spanningen hebben er een grote invloed op. Duidelijk voelbaar is dat in een stress-situatie, let er maar eens op hoe kortademig je dan wordt. De gejaagdheid van onze tijd uit zich in veel ziekten of afwijkingen die direct of indirect vaak samenhangen met de adem, al heb je dat niet altijd in de gaten. Door het uitvoeren van pranayama’s leer je de adem kennen en beheersen. Je wordt je bewust van wat er mis is met je adem. Je zult de oorzaken opsporen en proberen er iets aan te doen.

De individuele ademtherapie wordt gegeven bij allerlei klachten van het ademhalingsstelsel, zoals astma, hyperventilatie en kortademigheid. In een aantal sessies leer je om op een andere manier naar de adem te kijken en kun je er bewust mee aan de slag. De ademtherapiesessie is een half uur en wordt online aangeboden via Teams. Ademtherapie valt onder natuurgeneeskunde en wordt gedeeltelijk vergoed door een aantal zorgverzekeraars. Informeer naar de mogelijkheden of maak een afspraak voor een online consult.