Bachbloesemremedies

Bachbloesemremedies

Bachbloesemremedies Middelharnis Flakkee

Overzicht van de Bachbloesemremedies in combinatie met de chakra's.

De Bachbloesem Remedies worden over het algemeen gebruikt voor de volgende gemoedstoestanden:

N.B. de gegeven omschrijvingen zijn emoties in een extreme vorm, om een globale indruk te krijgen van de categorieën.
Bij het uitkiezen van de remedies tijdens een Bachbloesemconsult wordt de omschrijving duidelijker uitgelegd, waardoor de herkenbaarheid groter wordt.

ANGST, 3e Chakra, Zonnevlechtgebied
Hevige schrik: Rock Rose
Angst voor herkenbare dingen: Mimulus
Angst om verstand te verliezen: Cherry Plum
Angst met onbekende oorzaak: Aspen
Angst of overbezorgdheid voor het welzijn van anderen: Red Chestnut

ONZEKERHEID, 5e Chakra, Keelcentrum
Anderen om raad en bevestiging vragen: Cerato
Besluiteloosheid: Scleranthus
Ontmoediging, wanhoop: Gentian
Hopeloosheid, wanhoop: Gorse
"Maandagmorgengevoel": Hornbeam
Onzekerheid over levensbestemming: Wild Oat

ONVOLDOENDE INTERESSE IN HET HIER EN NU, 6e Chakra, Voorhoofdcentrum
Weinig interesse in het heden, dromerigheid: Clematis
Leven in het verleden: Honeysuckle
Berusting, lusteloosheid: Wild Rose
Gebrek aan energie: Olive
Diepe neerslachtigheid zonder bekende oorzaak: Mustard
Niets leren van ervaringen: Chestnut Bud
Aanhoudende gedachten: White Chestnut

EENZAAMHEID, 7e Chakra, Kruincentrum
Trots, afstandelijk: Waterviolet
Ongeduldig: Impatiens
Bezorgd om zichzelf, egocentrisch: Heather

OVERGEVOELIGHEID voor invloeden en ideeën, 4e Chakra, Hartcentrum
Zorgen achter humor en scherts verbergen: Agrimony
Weinig wilskracht, gewillige dienaren: Centaury
Bescherming tegen veranderingen en invloeden van buitenaf: Walnut
Haat, afgunst, jaloezie: Holly

MOEDELOOSHEID EN WANHOOP, 1e Chakra, Basiscentrum
Gebrek aan zelfvertrouwen, verwachting te falen: Larch
Schuldcomplex, schuldgevoel: Pine
Tijdelijk gevoel van overbelasting: Elm
Uiterste geestelijke wanhoop: Sweet Chestnut
Nawerking van traumatische ervaringen, shock, verdriet: Star of Bethlehem
Verbittering: Willow
Moe en wanhopig, doch onophoudelijk doorgaand: Oak
Reinheidscomplex, zelfafkeer, schaamte: Crab Apple

OVERBEZORGDHEID VOOR HET WELZIJN VAN ANDEREN, 2e Chakra, onderbuikgebied, miltcentrum
Overheersend in de zorg voor anderen: Chicory
Over-enthousiast: Vervain
Dominant, onbuigzaam: Vine
Onverdraagzaam: Beech
Zelfverloochening, zelfonderdrukking: Rock Water

Wil je meer informatie over de Bachbloesemremedies, of een afspraak maken voor een online consult?